En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

Det forvaltningspolitiske oplæg - ét år senere


I forbindelse med at det er ét år siden, at der her på siden blev præsenteret et bud på en ny dansk forvaltningspolitik, er der blevet udarbejdet et oplæg, som opsummerer indtrykket af debatten om det forvaltningspolitiske oplæg. Dette nye oplæg opridser modtagelsen af debatoplægget, samt de vigtigste punkter, som har vundet genklang blandt praktikerne. Endelig oplistes fem fokusområder, som det gennem diskussioner omkring debatoplægget har vist kræver yderligere fokus  fremadrettet.


Det nye oplæg kan downloades herunder:


- Det forvaltningspolitiske oplæg - ét år efter (PDF)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________


En bred kreds af danske forvaltningsforskere har udviklet et bud på en ny dansk forvaltningspolitik, der kan styrke og revitalisere den offentlige sektor, så den bliver bedre i stand til at løse centrale opgaver i velfærdssamfundet, herunder at værne om den sociale sammenhængskraft og sikre den private sektors konkurrencedygtighed. Formålet er at skabe en ny balance mellem ønsket om politisk og økonomisk styring og behovet for bedre kvalitet, fælles ansvar og udvikling af nye og kreative løsninger.

 

Herunder kan der downloades hhv. en kort, en lang og en executive summary-udgave af debatoplægget.

 

- KORT UDGAVE (PDF)

- LANG UDGAVE (PDF)

- EXECUTIVE SUMMARY (PDF)


- REFERENCELISTE (PDF)


NEW: ENGLISH VERSION OF THE MANIFESTO:


- DANISH MANIFESTO FOR PUBLIC SECTOR REFORM

 

Nedenfor kan du se en oversigt over hvilke forvaltningsforskere, der har været tilknyttet udarbejdelsen af debatoplægget

 

 

Redaktionsgruppe (alfabetisk):
Lotte Bøgh Andersen - Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Carsten Greve - Department of Business and Politics, Copenhagen Business School
Kurt Klaudi Klausen - Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
Jacob Torfing - Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet

 

Forskere (bidragsydere):
Erik Albæk - Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
Jørgen Goul Andersen - Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
Kim Normann Andersen - Institut for IT Ledelse, Copenhagen Business School
Lotte Bøgh Andersen - Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Niels Åkerstrøm Andersen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School
Simon Calmar Andersen - Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Roger Buch - Danamarks Medie- og Journalisthøjskole
Niels Ejersbo - Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
Anders Esmark - Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Carsten Greve - Department of Business and Politics, Copenhagen Business School
Hanne Foss Hansen - Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Morten Balle Hansen - Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
Mads Leth Felsager Jakobsen - Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Morten Jakobsen - Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Kurt Klaudi Klausen - Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
Karl Löfgren - Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet
Martin Marcussen - Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Preben Melander - Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, Copenhagen Business School
Peter Bjerre Mortensen - Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Vibeke Lehmann Nielsen - Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Dorthe Pedersen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School
Søren Serritzlew - Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Eva Sørensen - Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet
Jacob Torfing - Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet
Peter Triantafillou - Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet

 

Forskere (sparringspartnere):
Jørgen Grønnegaard Christensen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Torben Beck Jørgensen, Københavns Universitet og Copenhagen Business School
Poul Erik Mouritzen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
Ove Kaj Pedersen,
Department of Business and Politics, Copenhagen Business School

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her ses et udpluk af de tilknyttede forvaltningsforskere

 

 

 

Til forside